Motto

 

 

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec,
że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.
Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.

                                                 Janusz Korczak