Rozkład dnia

Grupa I

6:30-8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy niekierowane.

8:00-8:30

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokowa, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

8:30-8:45

Przygotowanie do śniadania.

8:45-9:00

Śniadanie.

9:00-10:30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia kierowane z całą grupą. Zabawy niekierowane oraz praca bieżąca z dzieckiem.

10:30-11:15

Spacery. Zabawy niekierowane na placu przedszkolnym lub w sali. Zabawy ruchowe.

11:15-11:30

Przygotowanie do obiadu.

11:30-12:00

Obiad.

12:00-13:30

Leżakowanie

13:30-14:00

Przygotowanie do podwieczorku.

14:00- 14:15

Podwieczorek.

14:15-16:30

Zabawy niekierowane. Praca bieżąca z dzieckiem. Prace porządkowe. Pobyt na placu zabaw. Zajęcia dodatkowe. 


Grupy II, III, IV, V

6:30-8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy niekierowane.

8:00-8:30

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokowa, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

8:30-8:45

Przygotowanie do śniadania.

8:45-9:00

Śniadanie.

9:00-10:30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia kierowane z całą grupą. Zabawy niekierowane oraz praca bieżąca z dzieckiem.

10:30-11:15

Spacery. Zabawy niekierowane na placu przedszkolnym lub w sali. Zabawy ruchowe.

11:15-11:30

Przygotowanie do obiadu.

11:30-12:00

Obiad.

12:00-13:45

Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia graficzne. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy niekierowane w sali lub na placu przedszkolnym. Praca bieżąca z dzieckiem.

13:45-14:00

Przygotowanie do podwieczorku.

14:00- 14:15

Podwieczorek.

14:15-16:30

Zabawy niekierowane. Praca bieżąca z dzieckiem. Prace porządkowe. Pobyt na placu zabaw. Zajęcia dodatkowe.