PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

wt., 21/03/2023

21 marca pożegnaliśmy zimę, a przywitaliśmy wiosnę. Na placu przedszkolnym przywoływaliśmy wiosnę piosenkami i okrzykami: 

"Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno!

Pięknie Cię żegnamy, wiosnę zapraszamy!"

Mamy nadzieję, że po tym szczególnym zaproszeniu, wiosna, która przybyła, zostanie z nami.