Wizja i misja przedszkola

 

Wizja

Przedszkole jest miejscem, do którego chce przychodzić każde dziecko, ponieważ czuje się w nim bezpieczne i szczęśliwe,
rozwija swoją samodzielność oraz z zapałem i radością poznaje otaczający je świat.

Misja

Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielonej Górze:

  •  wszechstronnie wspiera rozwój dzieci, rozwija ich talenty i zainteresowania,
  •  promuje zdrowy styl życia, rozwija zamiłowanie i szacunek do przyrody i środowiska naturalnego,
  •  kształtuje system wartości, dba o równowagę emocjonalną oraz dostarcza prawidłowych wzorców zachowań poprzez częsty
    kontakt z literaturą dziecięcą.