WARSZTATY RUCHOWE

pt., 24/06/2022

Główną potrzebą dziecka w  wieku przedszkolnym są niewątpliwie zabawy i gry ruchowe. Dbałość o zdrowie, harmonijny rozwój, sprawność i zaradność ruchową jest ważnym celem w wychowaniu przedszkolnym. Ciało ludzkie powinno być punktem wyjścia, jednak głównym celem jest pełny rozwój dziecka. Wynika z tego, że we wszystkich działaniach powinno się podkreślać dzieciom różnorodne korzyści, jakie daje im aktywność ruchowa i dbałość o zdrowie. Dlatego co roku latem organizujemy zabawy ruchowe na powietrzu, które dają dzieciom ogromną frajdę.