Leśne Skrzaty - Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielnej Górze

Wyrównywanie szans


Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

Nasze Przedszkole w programie wyrównywania szans edukacyjnych bierze udział corocznie od października 2008 roku.

Rok szkolny 2019/2020

VI edycja

Temat: „WESOŁE ŁAMIGŁÓWKI- WIDZĘ, MYŚLĘ I RYSUJĘ”- program rozwijający spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz koordynację wzrokowo-ruchową

Cele programu:
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wzbogacanie wiedzy o świecie,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie cierpliwości i wytrwałości w działaniu,
 • wzmacnianie wiary w siebie i swoje możliwości,
 • nauka współdziałania w zespole.

Formy realizacji:
 • rozwiązywanie zagadek słownych, muzycznych, ruchowych,
 • wyszukiwanie różnic między obrazkami,
 • łączenie kropek wg kolejnych cyfr,
 • rysowanie drugiej połowy – symetria,
 • znajdowanie drogi w labiryntach,
 • rozwiązywanie krzyżówek,
 • rozwiązywanie rebusów,
 • układanki logiczne,
 • gry i zabawy dydaktyczne.

Czas realizacji: od lutego do czerwca 2020 roku
Beneficjenci - 25 dzieci
Realizator - Renata Kozłowska


V edycja

Temat: „LITERY, WIERSZE I PIOSENKI”- program wspierający przygotowanie do nauki czytania.

Cele programu:
 • rozpoznawanie liter,
 • łączenie liter w sylaby, wyrazy,
 • wdrażanie do nauki czytania,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej, słuchowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • rozwijanie sprawności językowych,
 • rozwijanie samodzielności twórczej,
 • doskonalenie płynności ruchów,
 • rozwijanie inwencji twórczej słownej, ruchowej,
 • nabywanie pewności siebie,
 • kształtowanie poczucia sprawstwa.

Formy realizacji:
 • Nauka na pamięć wierszyków, rymowanek - „Alfabet z wierszykami”.
 • Poznawanie liter alfabetu - drukowane wielkie i małe.
 • „Piosenki na literki” - wg M. Bogdanowicz.
 • Śpiewanie, nucenie znanych piosenek na określoną głoskę, zgłoskę.
 • Gra na instrumentach perkusyjnych.
 • Ćwiczenia graficzne.
 • Formy plastyczne - rysowanie, kolorowanie, lepienie, stemplowanie, wydzieranie, malowanie.
 • Odgrywanie krótkich scenek dramowych.

Czas realizacji: od września do grudnia 2019 roku
Beneficjenci - 20 dzieci
Realizator - Renata Kozłowska©2013-2021 "Leśne Skrzaty" - Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone.