Leśne Skrzaty - Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielnej Górze

Programy edukacyjne


PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13 „LEŚNE SKRZATY” W ZIELONEJ GÓRZE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Programy edukacyjne

  1. Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo „Program Wychowania Przedszkolnego”
  2. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska „Dziecięca matematyka” – program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych

Programy autorskie przygotowane przez nauczycielki MP13

  1. Beata Ciuryś „Leśny Skrzat badaczem, odkrywcą, obserwatorem” – program wspierający poznawczy rozwój dziecka
  2. Renata Kozłowska „W Krainie Muzyki” – program wspierający muzyczny rozwój dziecka przedszkolnego
  3. Angelika Grontman „Tanecznym krokiem przez świat” – program wspierający muzyczny i ruchowy rozwój dziecka - INNOWACJA PEDAGOGICZNA
  4. "Leśny Skrzat znawcą i miłośnikiem przyrody" - program edukacji przyrodniczej
  5. Program wychowawczo-profilaktyczny Miejskiego Przedszkola nr 13 „Leśne Skrzaty” w Zielonej Górze

Projekty edukacyjne o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym

  1. "Magiczna moc bajek" – Międzynarodowy Projekt Czytelniczy - INNOWACJA PEDAGOGICZNA
  2. "Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii" - projekt ogólnopolski - INNOWACJA PEDAGOGICZNA
  3. "Ekokulturalne przedszkole" - projekt ogólnopolski - INNOWACJA PEDAGOGICZNA


©2013-2021 "Leśne Skrzaty" - Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone.