Leśne Skrzaty - Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielnej Górze

Organizacja pracy przedszkola


Ramowy rozkład dnia

Grupa I,II

Grupa I,II
6:30-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy niekierowane.
8:00-8:30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokowa, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
8:30-8:45 Przygotowanie do śniadania.
8:45-9:00 Śniadanie.
9:00-10:30Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia kierowane z całą grupą. Zabawy niekierowane oraz praca bieżąca z dzieckiem.
10:30-11:15Spacery. Zabawy niekierowane na placu przedszkolnym lub w sali. Zabawy ruchowe.
11:15-11:30Przygotowanie do obiadu.
11:30-12:00Obiad.
12:00-13:30Leżakowanie
13:30-14:00Przygotowanie do podwieczorku.
14:00- 14:15Podwieczorek.
14:15-17:00Zabawy niekierowane. Praca bieżąca z dzieckiem. Prace porządkowe. Pobyt na placu zabaw. Zajęcia dodatkowe.Grupa III,IV,V
6:30-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy niekierowane.
8:00-8:30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokowa, słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.
8:30-8:45 Przygotowanie do śniadania.
8:45-9:00 Śniadanie.
9:00-10:30Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia kierowane z całą grupą. Zabawy niekierowane oraz praca bieżąca z dzieckiem.
10:30-11:15Spacery. Zabawy niekierowane na placu przedszkolnym lub w sali. Zabawy ruchowe.
11:15-11:30Przygotowanie do obiadu.
11:30-12:00Obiad.
12:00-13:45Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia graficzne. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy niekierowane w sali lub na placu przedszkolnym. Praca bieżąca z dzieckiem.
13:45-14:00Przygotowanie do podwieczorku.
14:00- 14:15Podwieczorek.
14:15-17:00Zabawy niekierowane. Praca bieżąca z dzieckiem. Prace porządkowe. Pobyt na placu zabaw. Zajęcia dodatkowe.


©2013-2021 "Leśne Skrzaty" - Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone.