Leśne Skrzaty - Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielnej Górze

Wizja i misja przedszkola


Wizja

Przedszkole jest miejscem, do którego chce przychodzić każde dziecko, ponieważ czuje się w nim bezpieczne i szczęśliwe, rozwija swoją samodzielność oraz z zapałem i radością poznaje otaczający je świat.

Misja

Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielonej Górze:

  • wyzwala w dzieciach samodzielną i twórczą aktywność, której fundamentem jest wiara we własne siły i możliwości,

  • uczy dzieci harmonijnego, opartego na szacunku, otwartości i tolerancji, współistnienia z innymi,

  • wdraża dzieci do życia w nowoczesnym, dynamicznym, stale zmieniającym się świecie.


©2013-2021 "Leśne Skrzaty" - Miejskie Przedszkole nr 13 w Zielonej Górze. Wszelkie prawa zastrzeżone.